นานาสาระ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ - 22 พฤษภาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว หน้า 1/1
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์