ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2560 (เพิ่มเติม) และเดือนมิถุนายน 2560 - 03 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 25 - 12 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) - 30 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2560 - 09 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) - 08 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2560 - 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2560 - 28 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) - 03 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 89 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1) - 16 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม) - 09 กันยายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) - 26 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) - 13 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 - 04 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 - 04 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 170 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 - 01 เมษายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2559 - 07 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 20 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 61 ข่าว หน้า 1/4
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์