ผลการดำเนินโครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 - 02 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 429 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - 03 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 - 08 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 06 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 239 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) - 28 กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 - 17 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) - 09 กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 - 01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) - 19 สิงหาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 - 03 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 212 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) - 19 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 140 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2558 - 22 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 378 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 - 03 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 194 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 - 09 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 141 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) - 20 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) - 16 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) - 06 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 290 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 - 23 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 50 ข่าว หน้า 1/3
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์