รายงานผลการติดตามโครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(ไตรมาสที่ 3) - 14 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่2) - 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่3) - 25 กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนสิงหาคม 2559 - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่2) - 28 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 297 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนธันวาคม 2558 - 05 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 - 05 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนตุลาคม 2558 - 09 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2558 - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนสิงหาคม 2558 - 05 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 - 05 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมิถุนายน 2558 - 05 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 - 10 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนเมษายน 2558 - 06 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมีนาคม 2558 - 06 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - 05 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2557 - 10 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 - 08 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2557 - 20 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 502 คน
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน สิงหาคม 2557 - 05 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 268 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 58 ข่าว หน้า 1/3
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์