ข่าวเทศบาลเมืองอรัญญิก
  เทศบาลเมืองอรัญญิกจัด "เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือและประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการ - 15 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงาน "เสวนา สามัคคี สภากาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ซึ่้งเทศบาลเมืองอรัญญิก รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลอรัญญิก ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนากันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะเกิดผลประโบชน์ในการประสานงานหรือการบูรณราการในการทำงานร่วมกันในการขับเคลท่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิกได้ส่งต่อผู้จัดงานครั้งต่อไป ให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 โดยนายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นผู้รับมอบป้ายจัดงานเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ประกาศข่าว : aranyikpr
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์