ข่าวประกาศ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ - 05 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ - 05 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ - 05 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 18 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโครงการอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 12 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 156 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก - 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรภาพ 14 (ซอยกาญจนประเทศเชื่อมต่อเทศบาลนครพิษณุโลก) หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก - 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโค้งตัวยู(ท้ายซอยกุลนารี) หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก - 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งตาข่ายลวดพร้อมโครงเหล็กกันนกบริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก - 27 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งตาข่ายพร้อมโครงเหล็กกันนกบริเวณโดมอเนกประสงค์ หหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - 27 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 1/2560 - 02 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรัลปรุงถนนทางเท้าและตีเส้นจราจรถนนโคกช้าง (บริเวณหมู่ที่ 3 แยกไฟแดงถึงประตูเข้าหลังค่ายฯ) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 6/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 - 26 เมษายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกุลนารี หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 164 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 6/2559 - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง - 24 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง โครงการประมูลเช่ารถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ตัน 6 ล้อ แบบปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 260 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 178 เรื่อง หน้า 1/9
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์