21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 New

16 พฤษภาคม 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 New

15 พฤษภาคม 2562
กิจรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 New

15 พฤษภาคม 2562
พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก New

14 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก New

10 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ประจำปีการศึกษา 2562 New

8 พฤษภาคม 2562
มอบเงินเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 New

7 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 New

6 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

6 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

29 เมษายน 2562
พิธีเปิดอาคารสำหรับฟื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)

29 เมษายน 2562
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2562
งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

22 เมษายน 2562
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน 2562
ร่วมพิธีสุขสันต์ วันสงกรานต์ ชาวอบจ.พิษณุโลก

22 เมษายน 2562
รดน้ำดำหัวขอพรคุณเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

22 เมษายน 2562
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 เมษายน 2562
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 เมษายน 2562
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 2562

11 เมษายน 2562
โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

11 เมษายน 2562
โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

10 เมษายน 2562
โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลอรัญญิก

9 เมษายน 2562
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

9 เมษายน 2562
พิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดพิษณุโลก

4 เมษายน 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562

31 มีนาคม 2562
พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก

31 มีนาคม 2562
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

29 มีนาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

28 มีนาคม 2562
โครงการเพิ่มพิ้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

25 มีนาคม 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาครูของนักเรียนชั้นอนุบาล 3