20 กุมภาพันธ์์ 2562
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

18 กุมภาพันธ์์ 2562
ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่และคณะจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

12 กุมภาพันธ์์ 2562
โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจ ลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ

8 กุมภาพันธ์์ 2562
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน

5 กุมภาพันธ์์ 2562
ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 กุมภาพันธ์์ 2562
ต้อนรับข้าราชการใหม่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองคลัง

30 มกราคม 2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

29 มกราคม 2562
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา)

24 มกราคม 2562
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

21 มกราคม 2562
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2562

21 มกราคม 2562
การบรรยายหัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชนฯ

21 มกราคม 2562
ร่วมงาน “กาชาดพาโชค” ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถี

16 มกราคม 2562
การประชุมประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

16 มกราคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2562

16 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก

15 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8 มกราคม 2562
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

7 มกราคม 2562
"งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

2 มกราคม 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก

2 มกราคม 2562
โครงการอรัญญิกสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

21 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองบิน 46

21 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทม.อรัญญิก

11 ธันวาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

6 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2561
ตั้งจุดบริการน้ำดื่มในโครงการ"Bike อุ่นไอรัก" ในวันซักซ้อมพิธีการและกิจกรรม ณ จุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 1

4 ธันวาคม 2561
โครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

3 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

1 ธันวาคม 2561
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

30 พฤศจิกายน 2561
โครงการวัด รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.