6 พฤศจิกายน 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562

1 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

29 ตุลาคม 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

24 ตุลาคม 2561
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2561
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

19 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

13 ตุลาคม 2561
ร่วมการจัดบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

11 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 28

9 ตุลาคม 2561
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

26 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

25 กันยายน 2561
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

19 กันยายน 2561
กองบิน 46 มอบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้โดรน ให้กับเทศบาลเมืองอรัญญิกนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

17 กันยายน 2561
โครงการธรรมะสุขใจ สายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561

12 กันยายน 2561
ร่วมพิธีเปิดโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ปี 2561

11 กันยายน 2561
ร่วมวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 29

6 กันยายน 2561
มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 เดือนกันยายน

3 กันยายน 2561
โครงการต้นกล้าศิลปะ รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารจานเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.(ฝึกทบทวนการใช้เชือกและโรยตัว)

29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2561

24 สิงหาคม 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 15 ปี 2561

24 สิงหาคม 2561
โครงการทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

23 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

22 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนสิงหาคม

21 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561

20 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561