16 มกราคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2562

16 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก

15 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8 มกราคม 2562
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

7 มกราคม 2562
"งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

2 มกราคม 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก

2 มกราคม 2562
โครงการอรัญญิกสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

21 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองบิน 46

21 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทม.อรัญญิก

11 ธันวาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

6 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2561
ตั้งจุดบริการน้ำดื่มในโครงการ"Bike อุ่นไอรัก" ในวันซักซ้อมพิธีการและกิจกรรม ณ จุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 1

4 ธันวาคม 2561
โครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

3 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

1 ธันวาคม 2561
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

30 พฤศจิกายน 2561
โครงการวัด รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.

29 พฤศจิกายน 2561
โครงการ "ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก" Waste War

23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

6 พฤศจิกายน 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562

1 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

29 ตุลาคม 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

24 ตุลาคม 2561
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2561
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

19 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

13 ตุลาคม 2561
ร่วมการจัดบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

11 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 28