28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่ออบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น การปฐมพยาบาลผู้มีแผลไฟไหม้ สารเคมีเข้าตา เลือดกำเดาออก ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ มาให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน