10 กรกฏาคม 2561
มอบรถสำหรับผู้พิการในตำบลอรัญญิก จำนวน 7 คัน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก สมาคมคนพิการ จ.พิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำการมอบรถสำหรับผู้พิการ รถสามล้อโยก ให้แก่คนพิการในตำบลอรัญญิก จำนวน 7 คัน โดยมอบให้แก่คนพิการหมู่ที่ 5 จำนวน 1 คัน , หมู่ที่ 6 จำนวน 2 คัน , หมู่ที่ 8 จำนวน 2 คัน และหมู่ที่ 10 จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการมอบรถสำหรับคนพิการ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก สมาคมคนพิการ จ.พิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดซื้อรถสามล้อโยก รถเข็น วีลแชร์ นำไปมอบให้กับคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก