18 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ประจำปี 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยได้นิมนต์พระสมุห์ชาญณัฏฐ์ อุทาโน เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม มาเทศนาธรรม และรับถวายเทียนจำนำพรรษา ทั้งนี้ ผู้สูงอายุยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ รับความรู้เรื่องยาและการดูแลรักษาตนเอง จากโรงพยาบาลพุทธชินราช และความรู้เรื่องประกันตน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก