18 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ จุดเริ่มต้น พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะแม่บ้านทหารบก ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงาน สำหรับสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตั้งอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เต้นแอโรบิก และปั่นจักรยานได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป