24 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์และบริเวณท่าน้ำ หมู่ที่ 10 ชุมชนชาวแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการร่วมกันเก็บขยะและเศษหญ้า ตัดกิ่งไม้ริมท่าน้ำ ถางพงหญ้าที่รก เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น