26 กรกฏาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบ้านคลองคูณ ม.1 ตำบลอรัญญิก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบริเวณริมคลองคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นไม้พยุง จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง คนงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง