28 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองรัญญิกได้เข้าร่วมพิธีเดินขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ นำโดยนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมเดินขบวนตั้งแต่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ไปจนถึงเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จากนั้น นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ผู้แทนเทศบาลเมืองอรัญญิก ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษ์ ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายความจงรักษ์ภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561