28 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน