14 สิงหาคม 2561
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยนางฟุ้ง มานะการ อายุ 104 ปี จากตำบลอรัญญิก ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นอายุ 100 ปี เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณแม่ดีเด่น และให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท ตลอดจนหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่