14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ช่วงบ่ายของวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมพิธีเดินขบวนเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จนถึงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จากนั้นได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน