11 กันยายน 2561
ร่วมวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 29

วันที่ 11 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 29 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีได้มีข้าราชการทหาร อดีตข้าราชการทหาร แม่บ้านทหารบก หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้กองทัพน้อยที่ 3 ยังได้มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของกองทัพน้อยที่ 3 สำหรับกองทัพน้อยที่ 3 ปัจจุบันมี พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3