19 กันยายน 2561
กองบิน 46 มอบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้โดรน ให้กับเทศบาลเมืองอรัญญิกนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นาวาอากาศโทวีรชาติ นุสิทธิ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ เป็นตัวแทน กองบิน ๔๖ ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำการใช้โดรน หรือ เครื่องบินอัตโนมัติที่ถูกบังคับโดยบุคคลที่อยู่ภาคพื้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของโดรน มอบให้กับนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

สำหรับ NO DRONE ZONE หรือพื้นที่ห้ามโดรนบินใกล้นั้น มีทั้งหมด ๖ สถานที่ด้วยกัน ได้แก่ สถานที่ราชการ, เขตพระราชฐาน, ฐานทัพ, เรือนจำ, โรงพยาบาล และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นโดรนควรท่องจำให้ขึ้นใจก็คือ “รัศมี ๙ กิโลเมตรรอบพื้นที่สนามบิน ไม่ใช่พื้นที่สำหรับโดรน” และห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกิน ๙๐ เมตร (๓๐๐ ฟุต) เหนือพื้นดิน

สำหรับผู้ฝ่าฝืนนำโดรนไปบินในพื้นที่ดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น


ตรวจสอบพื้นที่ห้ามบินโดรน >> http://magiapp.me/thnfz/

Cr.ข้อมูลจาก กองบิน 46 พิษณุโลก