11 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 28
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 28 ณ อาคารศปภอ. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพันเอกนิพนธ์ ฤทธาพรม ผอ.ส่วนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ.3 เป็นประธานในพิธี