13 ตุลาคม 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีนายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการ และสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพระบวรพระพุทธศาสนา