13 ตุลาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี