14 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ "จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประกอบไปด้วย การร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 5 จุดด้วยกัน โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณเวทีกลางลานปูน และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก