19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณรอบเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น