23 ตุลาคม 2561
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้มีพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 3 ครั้ง จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 57 นาที