23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561" ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดเวทีรำวงย้อนยุค กิจกรรมล้วงไหรับโชค และจัดตกแต่งสถานที่ให้ประชาชนร่วมลอยกระทง เพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคา ตามประเพณีวันลอยกระทงของไทย ณ คลองโคกช้าง บริเวณเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมงานและร่วมสืบสานประเพณีกันอย่างคึกคัก