1 ธันวาคม 2561
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน และในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อนำมาใส่ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561ต่อไป