4 ธันวาคม 2561
โครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ หน่วยทหารค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดโครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยมี พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าว คำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ถนนสาธารณะบริเวณซอยขุนหาญ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมประกอบไปด้วย การกวาดบริเวณถนนสาธารณะ ตัดหญ้า จัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย