3 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก