5 ธันวาคม 2561
ตั้งจุดบริการน้ำดื่มในโครงการ"Bike อุ่นไอรัก" ในวันซักซ้อมพิธีการและกิจกรรม ณ จุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ตั้งจุดบริการน้ำดื่มในโครงการ"Bike อุ่นไอรัก" ในวันซักซ้อมพิธีการและกิจกรรม ณ จุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ทำการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เขต 2 ตรงข้ามห้างแม็คโคร ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นจุดพัก จุดปฐมพยาบาล และบริการน้ำดื่มแก่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในวันซักซ้อมมีนายพิพัฒน์ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการนำปั่นสำรวจเส้นทาง และมีนักปั่นเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 500 คัน
สำหรับกิจกรรมโครงการ"Bike อุ่นไอรัก" จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก จะนำน้ำดื่มไว้ให้บริการ ซึ่งจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานประมาณกว่า 5,000 คน ต่อไป