11 ธันวาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ร่วมกันทำความสะอาด ได้แก่ กวาดพื้น ถางหญ้า เก็บขยะ บำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดจนร่วมมือกันปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร