21 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองบิน 46

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 46 ครบรอบ 53 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์กองบิน 46 (หลังใหม่) โดยมีนาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 46 มีการจัดพิธีสงฆ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญในการก่อตั้ง กองบิน 46 ครบรอบ 53 ปี