7 มกราคม 2562
"งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้เข้าร่วมชม "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตามที่นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปร่วมชมงาน ณ บริเวณพระลานพระราชวังสวนดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาต จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

สำหรับ "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ " ประชาชนสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. สำหรับวันศุกร์-วันเสาร์ จะปิดในเวลา 22.00 น. ไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทยทั้งชุดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหารที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย