15 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีบงสรวงสมเด็จพระนเรศรมหาราช ในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นระห่างวันที่ 9-18 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก