21 มกราคม 2562
ร่วมงาน “กาชาดพาโชค” ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมออกร้าน “การชาดพาโชค” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ปฏิบัติงานในส่วนของการจำหน่ายบัตรกาชาดพาโชค เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สำหรับของรางวัลในร้านกาชาดพาโชค อาทิ หม้อหุงข้าว เตารีด ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ โดยจำหน่ายบัตรใบละ 20 บาท ประชาชนสามารถเข้าร่วมงาน ได้ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562