21 มกราคม 2562
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถี

วันที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทิดพระเกียรติในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงฯสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และการแสดงการยุทธหัตถี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และได้ชัยชนะทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชจากพม่าสืบมา