24 มกราคม 2562
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 24 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บเศษใบไหม้ กวาดหญ้า บริเวณสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อให้ดูสวยงามสะอาดตา เป็นสวนสุขภาพที่น่ามาใช้บริการ