30 มกราคม 2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก
สำหรับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวางแผนในการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์และชุดเครื่องช่วยหายใจ เทคนิคการเข้าผจญเพลิงในอาคาร เป็นต้น โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ พร้อมทั้งทีมวิทยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากจังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้มีผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้