8 กุมภาพันธ์์ 2562
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยเทศบาลเมืองอรัญญิกได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด รถขนขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ และรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ และบริเวณริมแม่น้ำน่าน ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น