15 มีนาคม 2562
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ ชมรมนักการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561  (ครั้งที่ 3) ขึ้นโดยมีคณะครู และนักเรียนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยการแข่งขันในวันนี้มีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ การประกวดความมีวินัยของเด็กปฐมวัย, การปั้นดินน้ำมัน, การระบายสีภาพ, การประกวดมารยาทไทยและ การเล่านิทานประกอบสื่อ

สำหรับการประกวดหนูน้อยวิชาการ และการแข่งขันเต้นประกอบเพลง จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดหนูน้อยวิชาการ และการแข่งขันเต้นประกอบเพลง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกอีกด้วย