15 พฤษภาคม 2562
พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก และ ชุมชนขนมไทย 9 มงคลสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนในชุมชน เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตขนมไทยมงคล และผลิตภัณฑ์ของฝากที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทรัพยากรเดิมที่มีในท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและจุดเรียนรู้ระดับชุมชน ที่มีทั้ง ต้นโพธิ์ 200 ปี ต้นหมันยักษ์ ศูนย์เรียนรู้กลองยาวมงคลสามัคคี ผลิตภัณฑ์ OTOP หมี่ซั้วมังกรทอง ขนมไทย 9 มงคลสามัคคี และอาหารพื้นบ้าน เช่น หมูส้ม ปลาส้ม ห่อหมก ข้าวต้มมัด เป็นต้น