25 มกราคม 2561
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 60
วันที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางศจี ประเทืองสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 60 ณ ศุนย์ข่าวภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสิริพร หร่ายวงศ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ