14 กุมภาพันธ์์ 2561
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัด โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย ได้มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกให้แก่นักแสดงรำวงย้อนยุค ของชมรมผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ที่ได้จัดแสดงบนเวทีภายในงาน แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคและยา การให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การออกร้านสินค้า OTOP ของเทศบาลเมืองอรัญญิก กิจกรรมการร้อง เล่น เต้น รำ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์