26 กุมภาพันธ์์ 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวประชารัฐ"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.15 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวประชารัฐ" โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก