26 กุมภาพันธ์์ 2561
กีฬาปฐมวัยสัมพันธ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปี 2561เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง)และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสัมพันธ์เครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก ในคณะสีแสด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติภายในงานและให้กำลังใจนักกีฬาและกองเชียร์ ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหลายชนิดกีฬา โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาตักบอลสี และกีฬาวิ่งเปรี้ยว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสีแสดอีกด้วย