18 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น “สุขาภิบาล” แห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับมอบหมายจัดนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองอรัญญิกและการแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปในตำบลอรัญญิก และพนักงานจ้างและคนงาน พร้อมทั้งอาสาสมัครรักษ์โลก(อถล.)ของตำบลอรัญญิก ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561