19 มีนาคม 2561
พิธีส่งมอบสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด กองบิน 46
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดกองบิน 46 ณ สนามกีฬาฟุตซอลกองบิน 46 ซึ่งสนามกีฬาฟุตซอลแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ให้กองบิน 46 เข้าใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาดังกล่าว เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้ทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้จัดการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมนักกีฬาเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนักกีฬากองบิน 46 นำโดยนาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เพื่อเป็นนัดเปิดสนามและกระชับมิตรระหว่างเทศบาลเมืองอรัญญิก และกองบิน 46 ซึ่งผลการแข่งขันทีมกองบิน 46 ชนะทีมเทศบาลเมืองอรัญญิก 1 ประตูต่อ 0