20 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันอสม.อำเภอเมืองพิษณุโลก
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก นำน้ำดื่มไปมอบให้กับนักกีฬาและกองเชียร์ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอรัญญิก ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันอสม.อำเเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแทนจากทั้งหมด 10 หมู่บ้านในตำบลอรัญญิก เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้